Tender / Sebut Harga


No. Tajuk Tarikh Fail
Lawatan Tapak Tarikh Mula Tarikh Tamat
1Tender : LPB/2022/T07

TENDER PERKHIDMATAN NAIKTARAF KAPASITI BANDWIDTH KEPADA 300MBPS DAN PERKHIDMATAN MANAGED UNIFIED THREAT MANAGEMENT (MUTM) UNTUK LEMBAGA PELABUHAN BINTULU


Tawaran ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti berikut:-

210105 - ICT / Peralatan dan Kelengkapan Komputer, Perkakasan dan Komponen / Telecommunication/ Networkingsupply product, infrastructure, services including maintenance;

ATAU

210107 - ICT / Peralatan dan Kelengkapan Komputer, Perkakasan dan Komponen / ICT Security and firewall, encryption, PKI, anti virus


Lawatan Tapak aalah WAJIB

Butiran Lawatan Tapak Seperti berikut:-

1

Tarikh

:

29 November 2022

 

2

Lokasi Taklimat

 

:

Lembaga Pelabuhan Bintulu

Bahagian Teknologi Maklumat

Aras  5, Menara Kidurong, Jalan Tanjung Kidurong

97007 Bintulu, Sarawak

 

3

Masa

:

10.30 Pagi

 

4

Pegawai

yang

boleh dihubungi

:

En. Azmat Bin Annuar

Tel: 086-232887

Emel: azmat@bpa.gov.my

 

ATAU

 

En. Irdam Bin Syaripuddin

Tel: 086-232886

Emel: irdam@bpa.gov.my

 

ATAU

 

En. Luqman Nur Hakim Bin Abdul Rahim

Tel: 086-232889

Emel: luqman@bpa.gov.my

 

 

-Sila Rujuk Kenyataan Iklan Tender-

20/11/202220/12/2022
2Sebut Harga : LPB/600/Q21/2022

SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH


Sila Rujuk Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan aset Alih KEW.PA 27 dan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih KEW.PA 28 di Lampiran

Aset boleh dilihat pada 7 November 2022 sehingga 21 November 2022 di antara Jam 9.00 Pagi hingga 03.00 Petang di Tempat Letak Kenderaan Lembaga Pelabuhan Bintulu di LG1. Sila berhubung dengan pegawai seperti di bawah untuk urusan tersebut:-

1

Lokasi

Pendaftaran         

:

Bahagian Aset & Perolehan, Aras 9, Menara Kidurong, Lembaga Pelabuhan Bintulu

2

Tarikh & Masa

:

1 November 2022 hingga 15 November 2022 Jam 09.00 Pagi hingga 03.00 Petang

3

Pegawai Dihubungi 1         

:

Puan Rafidah Binti Abd. Samad

4

No Tel

:

086-232816

5

Pegawai Dihubungi 2

:

Encik Saifullizam Bin Rosli

6

No Tel

:

086-232876

-Tiada-

07/11/202221/11/2022
3Sebut Harga : LPB/600/Q19/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL PERISIAN KOMPUTER KE LEMBAGA PELABUHAN BINTULU


Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputera dan Bukan Bumiputera sahaja yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti berikut:- 

 

210103

 

:

ICT / Peralatan Dan Kelengkapan Komputer, Perkakasan Dan Komponen / Computer Software, Operating System, Database, Off-The-Shelf Packages Including Maintenance;

ATAU

210104

:

ICT / Peralatan dan Kelengkapan Komputer, Perkakasan dan Komponen/ Software/ system development/ customization and maintenance


Lawatan Tapak adalah WAJIB. Butiran Lawatan Tapak seperti berikut:-
 

1

Tarikh

:

2 September  2022

 

2

Sesi Taklimat Lawatan Tapak

:

Sesi taklimat adalah melalui video conferencing (sila hubungi pegawai di bawah untuk mendapatkan pautan video conferencing)

 

3

Masa

:

10.30 Pagi

 

4

Pegawai

yang

boleh dihubungi

:

Encik Mohd Amirul Bin Hanafi

086-232885/

010-5987095

 

Encik Irdam Bin Syaripuddin

086-232886/

016-5258680

 

Jadual Sebut harga adalah seperti berikut:-
 

Bil

Kod Penyebut Harga

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(jika Berkenaan)

1.

1/5

209,874.00

3-4 Minggu

2.

2/5

198,928.08

1-2 Bulan

3.

3/5

190,219.00

30 Hari

4.

4/5

212,658.00

30 Hari

5.

5/5

195,226.61

30 Hari

30/08/202215/09/2022
4Sebut Harga : LPB/600/Q18/2022

MAINTENANCE WORKS FOR BINTULU PORT AUTMAINTENANCE WORKS FOR BINTULU PORT AUTHORITY HOUSING AT TAMAN MAWAR KIDURONG, BINTULU, SARAWAK (SEBUT HARGA SEMULA) 


Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, LPIPM (CIDB)/ dan mempunyai:-

(i) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK); serta

(ii) Sijil Unit Pendaftaran kerja dan Juruperunding (UPKJ)mempunyai:- 

Penyebut harga hendaklah berdaftar dalam gred, kategori dan pengkhususan seperti berikut:-
 
Gred : G1 
Kategori : Kejuruteraan Awam 
Pengkhususan : CE21- Pembinaan Kejuruteraan Awam 

Lawatan Tapak Adalah WAJIB.
 
Maklumat Lawatan Tapak seperti berikut:-
 

1

Tarikh

:

22 ogos 2022

2

Tempat

:

Rumah Kelab, Taman Mawar Lembaga Pelabuhan Bintulu, Jalan Pengiran

Matusin, 97000, Bintulu,

Sarawak

 

3

Masa

:

10.00 Pagi

4

Pegawai

yang

boleh dihubungi

:

En. Zulhilmi Bin

Mohd Arnee

086-232850/

013-8096701

 

Dan

 

Pn. Siti Norazah Binti Nazimen

086-232847/

 

-Sila Rujuk Ruangan di Sebelah-

18/08/202205/09/2022
5Tender : LPB/2022/T06

TENDER PERKHIDMATAN PERUNDING UNTUK MENGESAHKAN LUKISAN SEDIA BINA (AS-BUILT) DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI MEMPEROLEHI SIJIL PERAKUAN BOMBA UNTUK BANGUNAN MENARA KIDURONG, LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (TENDER SEMULA)


Kod bidang yang ditetapkan untuk kajian ini adalah 330201 – Arkitek.


LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB

BUTIRAN LAWATAN TAPAK & PEGAWAI YANG BOLEH

DIHUBUNGI SEPERTI BERIKUT :

1

Tarikh

:

Mulai 8 Ogos 2022

sehingga

26 Ogos 2022

 

2

Tempat

:

Lembaga Pelabuhan Bintulu, Menara Kidurong, Aras 5, KM 12, Jalan Tanjung Kidurong, 97007, Bintulu, Sarawak

3

Masa

:

Antara 10.00 pagi

hingga 3.00 petang

 

3

Pegawai

yang

boleh dihubungi

:

Tuan  Aslan Anak Geraji

 

Di talian :

086-232862

Emel:

aslan@bpa.gov.my

 

Tuan Nazarudin bin Nawi

 

Di talian:

086-232859

Emel:

nazarudin@bpa.gov.my

 

 

Jadual Tender adalah seperti berikut:-

Bil

Kod Penyebut Harga

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(jika Berkenaan)

1

1/3

402,180.00

 

4 bulan

 

2

2/3

221,096.90

 

5 Bulan

 

3

3/3

257,717.40

 

4 Bulan

 

-Sila Rujuk Kenyataan Tender pada Ruangan Sebelah-

08/08/202229/08/2022
6Sebut Harga : LPB/600/Q17/2022

SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH


Sila Rujuk Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan aset Alih KEW.PA 27 dan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih KEW.PA 28 di Lampiran


Aset boleh dilihat pada 1 Ogos 2022 hingga 15 Ogos 2022 di antara Jam 9.00 Pagi hingga 03.00 Petang di Tempat Letak Kenderaan Lembaga Pelabuhan Bintulu di LG1. Sila berhubung dengan pegawai seperti di bawah untuk urusan tersebut:-


Lokasi Pendaftaran          

:

Bahagian Aset & Perolehan, Aras 9, Menara Kidurong, Lembaga Pelabuhan Bintulu

Tarikh & Masa

:

1 Ogos 2022 hingga 15 Ogos 2022

Pegawai Dihubungi 1          

:

Jam 09.00 Pagi hingga 03.00 Petang

No Tel

:

Puan Rafidah Binti Abd. Samad

Pegawai Dihubungi 2

:

086-232816

No Tel

:

Encik Saifullizam Bin Rosli


Kod Penyebut Harga

Toyota Hilux Double Cab 2.5L QTE1970

Proton Exora 1.6 AT – QTH

3906

Proton lnspira 1.8 (CVT) Executive

QTJ5657

Proton lnspira 2.0 (CVT) Executive QTJ5756

Harga Tawaran

(RM)

Harga Tawaran

(RM)

Harga Tawaran

(RM)

Harga Tawaran

(RM)

1/16

33,000.00

7,100.00

7,100.00

8,000.00

2/16

-

14,800.00

-

-

      3/16

-

-

13,765.00

-

4/16

31,000.00

-

-

-

5/16

9,200.00

-

-

-

6/16

-

-

-

-

7/16

-

-

-

-

8/16

-

5,000.00

-

-

9/16

-

-

8,000.00

-

10/16

30,650.00

12,350.00

18,800.00

20,100.00

11/16

36,000.00

-

16,000.00

21,000.00

12/16

-

-

11,000.00

 

13/16

-

-

-

17,800.00

14/16

-

13,000.00

-

-

15/16

-

-

15,000.00

-

16/16

-

11,000.00

21,000.00

-

-Tiada_

01/08/202215/08/2022
7Tender : LPB/600/Q05/2022

THE APPOINTMENT OF CONSULTANT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SMART DIGITAL GREEN PORT OBJECTIVES FOR BINTULU PORT AUTHORITY (TENDER SEMULA)


341002- Kajian Teknologi Hijau


Pegawai Yang Boleh Dihubungi:-

1

Pegawai

yang

boleh dihubungi

:

Puan Zuraidah binti Mohd Rais

Di talian: 086-232852

Emel: zuraidaht@bpa.gov.my

 

dan

 

Puan Nurul Ain binti Mohd Zaki

Di talian: 086-232853

Emel:

ain@bpa.gov.my

 

 


Jadual Tender adalah seperti berikut:-

Bil

Kod Penyebut Harga

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(jika Berkenaan)

1

1/1

1,128,870.00

-

 

-Sil Rujuk Ruangan Dilampir-

12/07/202202/08/2022
8Sebut Harga : LPB/600/Q16/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL PAKAIAN OPERASI KE LEMBAGA PELABUHAN BINTULU


Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan mempunyai:-

kod bidang seperti berikut:-

020801

:

Pakaian; ATAU

222401

:

Menjahit Pakaian dan Kelengkapan


Pegawai Yang Boleh Dihubungi:-

Pegawai

yang

boleh dihubungi

:

En. Zimasham Bin Azahari

Tel:

086-232867


Jadual Sebut harga adalah seperti di bawah:-

Bil

Kod Penyebut Harga

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(jika Berkenaan)

1

1/2

27,260.00

90  Hari

 

 

2

 

2/2

 

31383.60

4-6 mimggu

-Tiada-

29/06/202212/07/2022
9Sebut Harga : LPB/600/Q15/2022

SEBUT HARGA MAINTENANCE WORKS FOR BINTULU PORT AUTHORITY HOUSING AT TAMAN MAWAR KIDURONG, BINTULU, SARAWAK 


Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputera dan Bukan Bumiputera  yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, LPIPM (CIDB) di bawah Gred, Kategori dan Pengkhususan seperti berikut:- 
 
Gred : G1 
 
Kategori : Kejuruteraan Awam 

 

Pengkhususan : CE21- Pembinaan Kejuruteraan Awam
 

LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB

Butiran Lawatan Tapak dan Pegawai yang 

boleh dihubungi adalah seperti berikut:

1

Tarikh

:

 

29 Jun 2022 (Rabu)

 

2

Tempat

:

Lembaga Pelabuhan Bintulu, Menara Kidurong, Aras 8, KM 12, Jalan Tanjung Kidurong, 97007, Bintulu, Sarawak

3

Pegawai

yang

boleh dihubungi

:

Puan Norazah Binti Nazimen

086-232847

 

dan

 

Encik Nordeen Bin Abideen

086-232849

 

Jadual Sebutharga seperti berikut:-
 

Bil

Kod Penyebut Harga

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(jika Berkenaan)

1

1/1

Harga Berdasarkan Bill of Quantity

2 Tahun

 

-Sila Rujuk Ruangan Sebelah-

24/06/202212/07/2022
10Sebut Harga : LPB/600/Q14/2022

KHAS UNTUK BUMIPUTERA SAHAJA

SEBUT HARGA MEMBEKAL PERALATAN OPERASI KE LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (SEBUT HARGA SEMULA)


Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor Bumiputera sahaja yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan mempunyai:-kod bidang seperti berikut:-

020201

:

Mesin-mesin Pejabat dan Aksesori.

020302

:

Perkakas Elektronik dan Aksesori


Jadual Sebut Harga adalah seperi di bawah:-

Bil

Kod Penyebut Harga

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(jika Berkenaan)

1

1/1

19,090.00

Tidak Dinyatakan

 

-Tiada-

10/06/202223/06/2022
Muka Surat 123

 
 
 
Statistik Pelawat
 
Kami ada di  Pautan ke Versi Mobile Pautan ke Newsletter Subscribtion Pautan ke Suapan RSSPautan ke Facebook Pautan ke Instagram

pautan ke laman web