Tender / Sebut Harga


No. Tajuk Tarikh Fail
Lawatan Tapak Tarikh Mula Tarikh Tamat
1Tender : LPB/2022/T06

TENDER PERKHIDMATAN PERUNDING UNTUK MENGESAHKAN LUKISAN SEDIA BINA (AS-BUILT) DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI MEMPEROLEHI SIJIL PERAKUAN BOMBA UNTUK BANGUNAN MENARA KIDURONG, LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (TENDER SEMULA)


Kod bidang yang ditetapkan untuk kajian ini adalah 330201 – Arkitek.


LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB

BUTIRAN LAWATAN TAPAK & PEGAWAI YANG BOLEH

DIHUBUNGI SEPERTI BERIKUT :

1

Tarikh

:

Mulai 8 Ogos 2022

sehingga

26 Ogos 2022

 

2

Tempat

:

Lembaga Pelabuhan Bintulu, Menara Kidurong, Aras 5, KM 12, Jalan Tanjung Kidurong, 97007, Bintulu, Sarawak

3

Masa

:

Antara 10.00 pagi

hingga 3.00 petang

 

3

Pegawai

yang

boleh dihubungi

:

Tuan  Aslan Anak Geraji

 

Di talian :

086-232862

Emel:

aslan@bpa.gov.my

 

Tuan Nazarudin bin Nawi

 

Di talian:

086-232859

Emel:

nazarudin@bpa.gov.my

 

-Sila Rujuk Kenyataan Tender pada Ruangan Sebelah-

08/08/202229/08/2022
2Sebut Harga : LPB/600/Q17/2022

SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH


Sila Rujuk Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan aset Alih KEW.PA 27 dan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih KEW.PA 28 di Lampiran


Aset boleh dilihat pada 1 Ogos 2022 hingga 15 Ogos 2022 di antara Jam 9.00 Pagi hingga 03.00 Petang di Tempat Letak Kenderaan Lembaga Pelabuhan Bintulu di LG1. Sila berhubung dengan pegawai seperti di bawah untuk urusan tersebut:-


Lokasi Pendaftaran          

:

Bahagian Aset & Perolehan, Aras 9, Menara Kidurong, Lembaga Pelabuhan Bintulu

Tarikh & Masa

:

1 Ogos 2022 hingga 15 Ogos 2022

Pegawai Dihubungi 1          

:

Jam 09.00 Pagi hingga 03.00 Petang

No Tel

:

Puan Rafidah Binti Abd. Samad

Pegawai Dihubungi 2

:

086-232816

No Tel

:

Encik Saifullizam Bin Rosli

-Tiada_

01/08/202215/08/2022
3Tender : LPB/600/Q05/2022

THE APPOINTMENT OF CONSULTANT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SMART DIGITAL GREEN PORT OBJECTIVES FOR BINTULU PORT AUTHORITY (TENDER SEMULA)


341002- Kajian Teknologi Hijau


Pegawai Yang Boleh Dihubungi:-

1

Pegawai

yang

boleh dihubungi

:

Puan Zuraidah binti Mohd Rais

Di talian: 086-232852

Emel: zuraidaht@bpa.gov.my

 

dan

 

Puan Nurul Ain binti Mohd Zaki

Di talian: 086-232853

Emel:

ain@bpa.gov.my

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sil Rujuk Ruangan Dilampir-

12/07/202202/08/2022
4Sebut Harga : LPB/600/Q16/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL PAKAIAN OPERASI KE LEMBAGA PELABUHAN BINTULU


Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan mempunyai:-

kod bidang seperti berikut:-

020801

:

Pakaian; ATAU

222401

:

Menjahit Pakaian dan Kelengkapan


Pegawai Yang Boleh Dihubungi:-

Pegawai

yang

boleh dihubungi

:

En. Zimasham Bin Azahari

Tel:

086-232867


Jadual Sebut harga adalah seperti di bawah:-

Bil

Kod Penyebut Harga

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(jika Berkenaan)

1

1/2

27,260.00

90  Hari

 

 

2

 

2/2

 

31383.60

4-6 mimggu

-Tiada-

29/06/202212/07/2022
5Sebut Harga : LPB/600/Q15/2022

SEBUT HARGA MAINTENANCE WORKS FOR BINTULU PORT AUTHORITY HOUSING AT TAMAN MAWAR KIDURONG, BINTULU, SARAWAK 


Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputera dan Bukan Bumiputera  yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, LPIPM (CIDB) di bawah Gred, Kategori dan Pengkhususan seperti berikut:- 
 
Gred : G1 
 
Kategori : Kejuruteraan Awam 

 

Pengkhususan : CE21- Pembinaan Kejuruteraan Awam
 

LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB

Butiran Lawatan Tapak dan Pegawai yang 

boleh dihubungi adalah seperti berikut:

1

Tarikh

:

 

29 Jun 2022 (Rabu)

 

2

Tempat

:

Lembaga Pelabuhan Bintulu, Menara Kidurong, Aras 8, KM 12, Jalan Tanjung Kidurong, 97007, Bintulu, Sarawak

3

Pegawai

yang

boleh dihubungi

:

Puan Norazah Binti Nazimen

086-232847

 

dan

 

Encik Nordeen Bin Abideen

086-232849

 
 
 

-Sila Rujuk Ruangan Sebelah-

24/06/202212/07/2022
6Sebut Harga : LPB/600/Q14/2022

KHAS UNTUK BUMIPUTERA SAHAJA

SEBUT HARGA MEMBEKAL PERALATAN OPERASI KE LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (SEBUT HARGA SEMULA)


Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor Bumiputera sahaja yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan mempunyai:-kod bidang seperti berikut:-

020201

:

Mesin-mesin Pejabat dan Aksesori.

020302

:

Perkakas Elektronik dan Aksesori


Jadual Sebut Harga adalah seperi di bawah:-

Bil

Kod Penyebut Harga

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(jika Berkenaan)

1

1/1

19,090.00

Tidak Dinyatakan

 

-Tiada-

10/06/202223/06/2022
7Sebut Harga : LPB/600/Q13/2022

KHAS UNTUK BUMIPUTERA SAHAJA

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKAJI, MENGUJI DAN MENTAULIAH DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP) SERVER UNTUK LEMBAGA PELABUHAN BINTULU


Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputera yang
berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti berikut:-
 
• 210109- Peralatan dan Kelengkapan Komputer/ Hardware and Software Leasing/
Renting; ATAU
 
• 221502- Mesin Dan Peralatan Pejabat
 

Jadual Sebutharga adalah seperti berikut:-
 

Bil

Kod Penyebut Harga

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(jika Berkenaan)

1

1/2

90,483.70

8 minggu

 

2

2/2

79,486.00

2-3 bulan

-Tiada-

13/05/202226/05/2022
8Sebut Harga : LPB/600/Q12/2022
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYEDIAAN CORRUPTION RISK MANAGEMENT(CRM) DAN MS ISO 37001:2016 ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS (ABMS) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (SEBUT HARGA SEMULA)
 

Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor Bumiputera dan Bukan Bumiputera sahaja yang berdaftar dengan KementerianKewangan Malaysia di bawah kod bidang 222704- Perkhidmatan Pensijilan dan Pengiktirafan

Bil

Kod Penyebut Harga

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(jika Berkenaan)

1

1/2

232,000.00

8-12 bulan

 

 

2

2/2

296,800.00

Tidak dinyatakan

-Tiada-

11/05/202231/05/2022
9Tender : LPB/2022/T03

THE APPOINTMENT OF A CONSULTANT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SMART DIGITAL GREEN PORT OBJECTIVES FOR BINTULU PORT AUTHORITY


Pelawaan Tender ini adalah untuk mendapatkan perkhidmatan perunding bagi Kajian Fizikal untuk “The Appointment Of A Consultant For The Implementation Of The Smart Digital Green Port Objectives For Bintulu Port Authority” 

Kod bidang yang ditetapkan untuk kajian ini adalah 330207 – Perkhidmatan Perunding Fizikal – Kajian Alam Sekitar. 


1

Tarikh

:

9 Mei 2022

Sehingga

31 Mei 2022

 

2

Tempat

:

Menara Kidurong

LembagaPelabuhan Bintulu, Bintulu Sarawak

3

Pegawai

yang

boleh dihubungi

:

Puan Zuraidah Binti Mohd Rais

Di talian: 086-232852

Emel: zuraidah@bpa.gov.my

 

dan

 

Puan Nurul Ain Binti Mohd Zaki

Di talian: 086-232853

Emel:

ain@bpa.gov.my

 

- Sila rujuk kenyataan tender seperti yang berlampir-

09/05/202231/05/2022
10Tender : LPB/2022/T01

TENDER PERKHIDMATAN SEWA GUNA KOMPUTER ALL-IN-ONE (AIO), KOMPUTER PERIBADI DAN KOMPUTER RIBA UNTUK LEMBAGA PELABUHAN BINTULU 

Tawaran ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti berikut:-

  • 210109 Peralatan dan Kelengkapan Komputer/ Hardware and Software Leasing/RentingATAU
  • 221502 Penyewaan dan Pengurusan/ Mesin dan Peralatan Pejaba

Jadual Tender adalah seperti berikut:-

Bil

Kod Penyebut Harga

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(jika Berkenaan)

1

1/4

978,480.00

10 Minggu

2

2/4

1,243,980.00

60 Hari

3

3/4

567,720.00

4 Bulan

4

4/4

710,064.00

Tidak Dinyatakan

- Sila rujuk kenyataan tender seperti yang berlampir-

27/03/202218/04/2022
Muka Surat 123

 
 
 
Statistik Pelawat
 
Kami ada di  Pautan ke Versi Mobile Pautan ke Newsletter Subscribtion Pautan ke Suapan RSSPautan ke Facebook Pautan ke Instagram

pautan ke laman web