Program Kesedaran Pelabuhan Hijau Berdigital Pintar (Smart Digital Green Port, SDGP)     

 

Lembaga Pelabuhan Bintulu (LPB) telah menganjurkan program kesedaran yang dihadiri oleh pengguna pelabuhan dan kakitangan LPB pada 29 Ogos 2019 bertempat di Menara Kidurong. Program ini merupakan salah satu insiatif LPB sebagai sebuah Badan Kawalselia Pelabuhan untuk mencapai sebuah Pelabuhan Hijau Berdigital Pintar (Smart Digital Green Port, SDGP) menjelang tahun 2030. Ini merupakan fasa pertama untuk memberi pendedahan, meningkatkan kesedaran dan galakan kepada seluruh pengguna pelabuhan.


 
 
 
Statistik Pelawat
 
Kami ada di  Pautan ke Versi Mobile Pautan ke Newsletter Subscribtion Pautan ke Suapan RSSPautan ke Facebook Pautan ke Instagram

pautan ke laman web