Laman Web Rasmi Lembaga Pelabuhan Bintulu RSS Feed http://www.bpa.gov.my/web/home/index/ Tue, 27 Jul 2021 01:15:57 +0800 Tue, 27 Jul 2021 01:15:57 +0800Sebut Harga : LPL/600/Q01/2021Sebut Harga : LPL/600/Q01/2021<br/><p style="text-align: justify;"> <strong>SEBUT HARGAMEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN KOMUNIKASI DAN AKSESORI MENARA KAWALAN LEMBAGA PELABUHAN LABUAN</strong></p> <hr /> <p style="text-align: justify;"> Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor <strong>Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia</strong> di bawah kod bidangseperti berikut:-</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ul> <li> <strong>210201- Alat Perhubungan; ATAU</strong></li> <li> <strong>210202- Sistem Perhubungan dan Telekomunikasi; ATAU</strong></li> <li> <strong>210203- Aksesori Perhubungan dan Telekomunikasi</strong></li> </ul> <hr /> <p style="text-align: justify;"> Lawatan Tapak adalah digalakkan bagi memberi kemudahan kepada penyebut harga untuk mengenalpasti keperluan peralatan dan keluasan kawasan bagi tujuan penawaran harga sebut harga.Dalam hal ini, sekiranya penyebut harga mahu melawat sendiri kawasan atau tapak, amalan penjarakan, penggunaan <em>hand sanitizer</em> dan pemakaian <em>face mask</em> adalah perlu diteruskan. Penyebut harga dikehendaki membawa bersama Cop Rasmi syarikat. Butiran lawatan tapak adalah seperti berikut:-</p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:103px;height:.95pt;"> <p> <strong>Tarikh &amp; Masa Taklimat Lawatan tapak</strong></p> </td> <td style="width:12px;height:.95pt;"> <p> :</p> </td> <td style="width:240px;height:.95pt;"> <p> <strong>07 Julai 2021, Rabu</strong></p> <p> <strong>09.30 Pagi &ndash; 11.30 Pagi</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Nota: <em>Taklimat akan diadakan secara video conference (VC), sila hubungi urusetia perolehan bagi mendapatkan link VC tersebut.</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:103px;height:.95pt;"> <p> <strong>Lokasi Pendaftaran&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> </td> <td style="width:12px;height:.95pt;"> <p> :</p> </td> <td style="width:240px;height:.95pt;"> <p style="text-align: justify;"> <strong>Lembaga Pelabuhan Labuan, Aras 3, Bangunan Jabatan Laut, Jalan Merdeka 87020, Wilayah Pesekutuan Labuan </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:103px;height:.95pt;"> <p> <strong>Tarikh</strong></p> </td> <td style="width:12px;height:.95pt;"> <p> :</p> </td> <td style="width:240px;height:.95pt;"> <p> <strong>12 Julai 2021, Isnin</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:103px;height:.95pt;"> <p> <strong>Masa</strong></p> </td> <td style="width:12px;height:.95pt;"> <p> :</p> </td> <td style="width:240px;height:.95pt;"> <p> <strong>09.00 Pagi sehingga 04.00 Petang</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:103px;height:.95pt;"> <p> <strong>Pegawai Dihubungi 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> </td> <td style="width:12px;height:.95pt;"> <p> :</p> </td> <td style="width:240px;height:.95pt;"> <p> <strong>Encik Awang Saffarudin Bin Awang Saifudin </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:103px;height:.95pt;"> <p> <strong>No Tel</strong></p> </td> <td style="width:12px;height:.95pt;"> <p> :</p> </td> <td style="width:240px;height:.95pt;"> <p> <strong>086- 232883/ 0134231204</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:103px;height:.95pt;"> <p> <strong>Pegawai Dihubungi 2</strong></p> </td> <td style="width:12px;height:.95pt;"> <p> :</p> </td> <td style="width:240px;height:.95pt;"> <p> <strong>Puan Asmanah Binti Saibin</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:103px;height:.95pt;"> <p> <strong>No Tel</strong></p> </td> <td style="width:12px;height:.95pt;"> <p> :</p> </td> <td style="width:240px;height:.95pt;"> <p> <strong>087-424833/ 01131483163</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table><br/>Tarikh Mula: 2021-07-01<br/>Tarikh Tamat: 2021-07-30http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//428/Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0800