Laman Web Rasmi Lembaga Pelabuhan Bintulu RSS Feed http://www.bpa.gov.my/web/home/index/ Sun, 25 Oct 2020 02:13:01 +0800 Sun, 25 Oct 2020 02:13:01 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPBTender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//285/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-2Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-2<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//287/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-3Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-3<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//288/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-4Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-4<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//289/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-5Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-5<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//290/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-6Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-6<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//291/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-7Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-7<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//292/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-8Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-8<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//293/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-9Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-9<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//294/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-10Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-10<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//295/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-11Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-11<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//296/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-12Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-12<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//297/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-13Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-13<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//298/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-14Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-14<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//299/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Sebut Harga : LPB/600/Q21/2020Sebut Harga : LPB/600/Q21/2020<br/><p style="text-align: justify;"> <strong>SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH (SEBUT HARGA SEMULA)</strong></p> <hr /> <p style="text-align: justify;"> Untuk iklan sila rujuk Lampiran Kenyataan Tawaran Sebut Harga di ruangan sebelah</p> <hr /> <p style="text-align: justify;"> Aset boleh dilihat pada <strong><u>13 Oktober 2020 hingga 23 Oktober&nbsp;</u></strong><u><strong>2020&nbsp;</strong></u><strong>di antara jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang di Tempat Letak Kenderaan Lembaga Pelabuhan Bintulu di LG1</strong>.Sila berhubung dengan pegawai seperti di bawah untuk urusan tersebut:-</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Helvatica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(185, 220, 255);"> <tbody> <tr> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 90px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> <strong>Lokasi Pendaftaran&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> </td> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 25px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> :</p> </td> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 151px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: justify;"> <strong>Bahagian Aset &amp; Perolehan, Aras 9, Menara Kidurong, Lembaga Pelabuhan Bintulu</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 90px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> <strong>Tarikh &amp; Masa</strong></p> </td> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 25px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> :</p> </td> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 151px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> <strong style="text-align: justify;">13 Oktober 2020 hingga 23 Oktober&nbsp;</strong><u style="text-align: justify;"><strong>2020&nbsp;</strong></u><strong style="text-align: justify;">di antara jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 90px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> <strong>Pegawai Dihubungi 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> </td> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 25px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> :</p> </td> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 151px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> <strong>Puan Rafidah Binti Abd. Samad</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 90px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> <strong>No Tel</strong></p> </td> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 25px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> :</p> </td> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 151px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> <strong>086-232816</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 90px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> <strong>Pegawai Dihubungi 2</strong></p> </td> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 25px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> :</p> </td> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 151px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> <strong>Encik Saifullizam Bin Rosli</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 90px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> <strong>No Tel</strong></p> </td> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 25px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> :</p> </td> <td style="font-size: 1em; padding: 3px; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); text-align: center; width: 151px; height: 1px;"> <p style="margin: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"> <strong>086-232876</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table><br/>Tarikh Mula: 2020-10-13<br/>Tarikh Tamat: 2020-11-27http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//403/Tue, 13 Oct 2020 00:00:00 +0800Tender : LPB/2020/T06Tender : LPB/2020/T06<br/><p style="text-align: justify;"> <strong>TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN (DALAMAN) DI MENARA KIDURONG, LEMBAGA PELABUHAN BINTULU, BINTULU, SARAWAK</strong></p> <hr /> <p style="text-align: justify;"> Tawaran ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang&nbsp;<strong>221001- Pembersihan Bangunan dan Pejabat</strong></p> <p style="text-align: justify;"> *Rujuk Kenyataan Tender yang berlampir di ruangan sebelah</p><br/>Tarikh Mula: 2020-10-17<br/>Tarikh Tamat: 2020-11-09http://www.bpa.gov.my/web/home/tender//404/Sat, 17 Oct 2020 00:00:00 +0800